Bezpečné a efektivní zásobení vodou

Kvůli zastaralé infrastruktuře může docházet ke kontaminaci nebo úniku vody z potrubních systémů. Naše společnost se soustředí na zvyšování kvality a výkonnosti vodovodních sítí.

Bezpečné a efektivní zásobení vodou

Budoucí generace budou čelit 40 % rozdílu mezi množstvím dodávané a poptávané vody. Nemůžeme si dovolit nechat vodu odtékat nebo kontaminovat starým potrubím.

Ve společnosti Wavin věříme, že aktuální vodovodní infrastrukturu lze opravit bez rozsáhlých odstávek. Tím, že zavedeme lepší řešení pro opětovné využívání dešťové vody tak, abychom nevyčerpali naše zdroje sladké vody. Toto řešení spočívá v digitalizaci a flexibilním, bezpečném potrubí s maximální odolností.

Jen tak bude přivádět bezpečnou a čistou vodu komunitám po celém světě.

Naše stanovisko

Proč to prostě neopravíme?

Opravy kanalizační infrastruktury jsou nákladné a nepohodlné. Při její výměně musíme využívat nové způsoby myšlení a nové technologie, kterými jsou

  • nákládová efektivita (řešení bez nutnosti kopání)
  • bezpečnost (zamezení legionelly v nových rozvodech)
  • smart (využívání technologií k monitoringu  a prediktivní údržby)
  • udržitelnost (sběr a opětovné využívání dešťové vody, což zamezí plýtvání dodávkami čerstvé vody)

To nezvládneme udělat sami.

Potřebujeme legislativu, která podpoří inženýry a projektanty, aby mysleli novými způsoby a montéry, aby projekty správně realizovali. Na druhou stranu slibujeme, že dodáme produkty a řešení, která umožní trvalé řešení bezpečného a efektivního zásobení vodou.

Stojí za tím lidé

Pablo Bereciartua, bývalý argentinský ministr pro infrastrukturu a vodohospodářskou politiku, vytvořil argentinský národní vodohospodářský plán propojující čtyři aspekty vztahují se k vodě.

  • zásobení vodou
  • sanitace
  • změny klimatu
  • rozšiřování zemědělských hranic a hlavní infrastruktury

 V tomto plánu se všechny hlavní aspekty vztahovaly k vodě, jako ústřednímu tématu udržitelného hospodářského rozvoje.

„Potřebujeme vylepšit naše města. Naše města aktuálně reagují na globalizaci. To je místo, ve kterém dochází k inovaci, a dokonce můžeme využívat základní věci, jako je voda a sanitace, coby hnací síly inovací - rozsáhlá data, algoritmy, optická vlákna.“

Pablo Bereciartua, Bývalý argentinský ministr pro infrastrukturu a vodohospodářskou politiku
Pablo Bereciartua, Bývalý argentinský ministr pro infrastrukturu a vodohospodářskou politiku